tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0910-1100   קב': 01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר משורי דניאלשיעורלמודי הסביבה013Bב08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00