tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0910-1150   קב': 01אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולברג אלכסנדרשיעורלמודי הסביבה221ד14:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00