tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0910-4017   קב': 01לימנולוגיה: מדע המים המתוקים
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גזית אביטלשיעורלמודי הסביבה101ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00