tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0910-4033   קב': 01ביו הנדסה סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולברג אלכסנדרשיעורלמודי הסביבה106ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00