tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0555-3801   קב': 01אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שביט גבריאלשיעור ותרגילא10:00-12:00 ב'
שיעור ותרגילה11:00-13:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00