tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0555-4282   קב': 01מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בהירי אליצור שירמעבדהד09:00-12:00 א'
ד"ר בן אליעזר נועם
גב' לוסטיג מעין
גב' בהירי אליצור שירמעבדהה09:00-12:00 א'
ד"ר בן אליעזר נועם
גב' לוסטיג מעין
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00