tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0910-4002   קב': 01מבוא לקיימות עירונית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רונן רותם אורלישיעורלמודי הסביבה101ב08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00