tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0349-4867   קב': 01תיאוריות בתכנון: היבטים של מורכבות, אינפורמציה והעיר
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פורטוגלי יובלשיעוריד אבנר104ד18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00