tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0654-4137   קב': 01צעירים, מהפכות וצדק חברתי
רוח/היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צורף מירהסמינרגילמן455ב12:00-14:00 ב'
סמינרגילמן455ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00