tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0671-2443   קב': 01רומא - עיר הנצח
רוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקד
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שטיבל גיאסמינרגילמן204ב14:00-16:00 א'
סמינרגילמן204ב14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00