tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0671-2450   קב': 01"והכנעני אז בארץ" : התרבות העירונית של תקופת הברונזה התיכונה
רוח/ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקד
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גדות יובלשיעורגילמן278א16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00