tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0677-1101   קב': 01העיר והקהילה בספרד בימי הביניים
רוח/היסטוריה של עם ישראל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גוטוירט אלעזרשיעוררוזנברג107א14:00-16:00 ב'
שיעוררוזנברג107ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00