tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0677-4097   קב': 01יהודים וערים: מה בין היסטוריה עירונית לבין היסטוריה קהילתית
רוח/היסטוריה של עם ישראל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אורי סקוטסמינרקרטר-תפוצות203ה14:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00