tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשם קורס
0910-4026   קב': 01ערים חכמות ומקיימות
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רונן רותם אורלישיעורלמודי הסביבה101ד12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00