tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0300-5031   קב': 01מבוא לביולוגיה לכימאים
מדעים מדויקים/פקולטה למדעים מדויקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מאיו ליאורשיעוראורנשטיין102ה09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00