tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 01אלגברה לניארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רון אלוןשיעורכיתות דן דוד002ב09:00-11:00 א'
שיעורד14:00-15:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 02אלגברה לניארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בק אלוןתרגילאודיטור' לב009ג11:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 04אלגברה לניארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בק אלוןתרגילאודיטור' דאך005ה10:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00