tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-1121   קב': 01מחשבים לפיזיקאים (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סופר הדסשיעורכיתות דן דוד003א17:00-18:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0321-1121   קב': 02מחשבים לפיזיקאים (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן גל יונתןתרגילכיתות דן דוד004ב11:00-13:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1121   קב': 03מחשבים לפיזיקאים (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן גל יונתןתרגילכיתות דן דוד004ד12:00-14:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1121   קב': 04מחשבים לפיזיקאים (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן גל יונתןתרגילכיתות דן דוד004ה16:00-18:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00