tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-1836   קב': 01הסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוזננסקי דבשיעוראודיטור' דאך005א09:00-11:00 ב'
שיעוראודיטור' דאך005ד08:00-09:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1836   קב': 02הסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שחף סהרתרגילאודיטור' דאך005ד09:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1836   קב': 03הסתברות וסטטיסטיקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שחף סהרתרגילאודיטור' דאך005ג09:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00