tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3005   קב': 01פרויקט - באנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אופנהימר נעמיפרוייקטה09:00-12:00 ב'
ד"ר אשכנזי עדי
ד"ר ברומברג עומר
ד"ר ברק לירון
ד"ר טרכטנברוט בנימין
פרופ' סבטיצקי בנימין
  פרוייקט ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00