tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3101   קב': 01קוונטים 2
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סלע ערןשיעוראודיטור' דאך005ג10:00-12:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ה10:00-12:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3101   קב': 02קוונטים 2
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חליפה-לוי רזתרגילאורנשטיין111ה08:00-10:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3101   קב': 03קוונטים 2
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חליפה-לוי רזתרגילאודי.הולצבלט007ד16:00-18:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00