tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3113   קב': 01מצב מוצק ב
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בן שלום משהשיעור ותרגילד12:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילה12:00-14:00 ב'
  שיעור ותרגיל ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00