tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3300   קב': 01פרוייקט מחקר לתלמידי תכנית המצטיינים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוזננסקי דבפרוייקט א'
  
פרופ' פוזננסקי דבפרוייקט ב'
  
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00