tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3409   קב': 01מעבדה בפיזיקה ג' - ב' ניסויים מחקריים בחישוב קואנטי
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדהב09:00-12:00 ב'
מעבדהב13:00-16:00 ב'
מעבדהד09:00-12:00 ב'
מעבדהד13:00-16:00 ב'
מעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00