tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3809   קב': 01Physics Laboratory C-sem. B
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סוכובסקי חייםמעבדהפיזיקה-שנקר109ב09:00-12:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ב13:00-16:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד09:00-12:00 ב'
מעבדהפיזיקה-שנקר109ד13:00-16:00 ב'
  מעבדה ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00