tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3809   קב': 01מעבדה בפיזיקה ג- ב'- אנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סוכובסקי חייםמעבדהב09:00-12:00 ב'
מעבדהב13:00-16:00 ב'
מעבדהד09:00-12:00 ב'
מעבדהד13:00-16:00 ב'
  מעבדה ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00