tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3811   קב': 01מבוא לכימיה פיזיקלית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' זלצר יורםשיעורפיזיקה-שנקר204ד16:00-19:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00