tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3816   קב': 01מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פומרנץ ישישיעורב16:00-19:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3816   קב': 02מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן איתמרתרגילא13:00-14:00 ב'
  תרגיל ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00