tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4008   קב': 01כוכבים כפולים וכוכבי לכת- באנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מזאה צבישיעורקפלון118ב13:00-15:00 א'
שיעורקפלון118ד13:00-14:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00