tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4059   קב': 01סמינר ארצי בחלקיקים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סבר עמיתסמינרג10:00-12:00 א'
  סמינר א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00