tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4115   קב': 01פיזיקה קוונטית מתקדמת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולדשטיין משהשיעורפיזיקה-שנקר204ב09:00-11:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר204ד15:00-16:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0321-4115   קב': 02פיזיקה קוונטית מתקדמת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פלג אוריתרגילפיזיקה-שנקר204ד16:00-17:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00