tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4157   קב': 01סמינר מחקרי בחומר מעובה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בק ברקאי רועיסמינרפיזיקה-שנקר222ה13:00-15:00 א'
  סמינר א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00