tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4178   קב': 01סמינר מחקרי תלמידים בחומר מעובה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן שלום משהסמינרפיזיקה-שנקר204ה13:00-15:00 ב'
  סמינר ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00