tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4201   קב': 01תורת השדות 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סבר עמיתשיעורפיזיקה-שנקר105ד17:00-19:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר105ה15:00-17:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00