tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4215   קב': 01תורת השדות 2
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סבר עמיתשיעורפיזיקה-שנקר204ד14:00-16:00 ב'
שיעורפיזיקה-שנקר204ה16:00-18:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00