tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4227   קב': 01סמינר בגרעין
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פומרנץ ישיסמינרפיזיקה-שנקר105ב14:00-16:00 ב'
  סמינר ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00