tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4405   קב': 01סמינר בחומר מעובה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בר סיני יוחאיסמינרקפלון118ב11:00-13:00 א'
  סמינר א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00