tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4409   קב': 01תורת החומר המעובה 1-באנגלית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אילן רונישיעורקפלון118ג16:00-18:00 א'
שיעורקפלון118ה10:00-12:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00