tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4821   קב': 01סמינר תלמידים על-מיתרים (סמ' א)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יצחקי ניסןסמינרקפלון324ה13:00-15:00 א'
  סמינר א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00