tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4842   קב': 01תורת החלקיקים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גלר מיכאלשיעורג15:00-17:00 ב'
שיעורד16:00-18:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00