tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4846   קב': 01תורת החלקיקים 2
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וולנסקי תומרשיעורפיזיקה-שנקר104א11:00-13:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר104ג13:00-15:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00