tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4859   קב': 01ביופיזיקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רוכמן יעלשיעורפיזיקה-שנקר222ג10:00-13:00 ב'
  שיעור ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00