tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4870   קב': 01פיזיקה קלאסית מתקדמת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לוינסון עמירשיעורפיזיקה-שנקר222ד09:00-11:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר204ה09:00-10:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0321-4870   קב': 02פיזיקה קלאסית מתקדמת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בורשטין אמירתרגילפיזיקה-שנקר204ה08:00-09:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00