tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4871   קב': 01סמינר ביוסופט ב'
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לחיני יואבסמינרקפלון118ד11:00-13:00 ב'
פרופ' בק ברקאי רועיסמינר ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00