tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4873   קב': 01אסטרו-קפה ב': דיונים בתוצאות חדשות מכתבי עת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טרכטנברוט בנימיןסמינרקפלון312ד11:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00