tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-2221   קב': 01מבוא לכימיה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שק ישראל חייםשיעור ותרגילאורנשטיין102ב11:00-13:00 א'
שיעור ותרגילפיזיקה-שנקר222ה11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00