tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-3014   קב': 01מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חפץ אילשיעורקפלון118ב10:00-11:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר105ד11:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00