tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-4086   קב': 01נושאים נבחרים בדינמיקה וסירקולציה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הרניק ניליסמינרקפלון205ב14:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00