tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-4192   קב': 01מיגרציה סייסמית
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רשף משהשיעור ותרגילקפלון205ד12:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00