tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-1011   קב': 01הדרכה בספריה
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' סיון נטעהדרכה ביבליוגרפית א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00