tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-1407   קב': 01מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פורטוגלי יובלשיעור ותרגיליד אבנר120ב12:00-14:00 ב'
שיעור ותרגיליד אבנר120ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00