tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-1503   קב': 01מבוא לאקלים ובעיות הסובב
מדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוצ'טר עודדשיעור ותרגיליד אבנר120ד08:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00